วันที่ 13 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้มีการประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล ณ ห้องประชุมราชภัฎ 2 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุม ตามโครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ โดยขอเชื่อมข้อมูลและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จำนวน 12 คน

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529

IMG 9529