วันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้มีการประชุมหารือทางเทคนิคเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและMicrosoft ณ ห้องประชุมราชภัฎ 2 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหารือทางเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ด้วยวิธีการเชื่อมโยงผ่าน API โดยมี นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 13 คน

IMG 9493

IMG 9493

IMG 9493

IMG 9493

IMG 9493

IMG 9493

IMG 9493

IMG 9493

IMG 9493

IMG 9493

IMG 9493