วันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้มีการประชุมหารือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมราชภัฎ 2 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา สำหรับเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนจากหน่วยงานสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป. จำนวน 14 คน

IMG 9471

IMG 9471

IMG 9471

IMG 9471

IMG 9471

IMG 9471

IMG 9471

IMG 9471