วันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางวุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาสอดคล้องกับกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา จำนวน 49 คน

IMG 9459

IMG 9459

IMG 9459

IMG 9459

IMG 9459

IMG 9459

IMG 9459

IMG 9459

IMG 9459