วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้มีการประชุมหารือโครงการ “วัคซีนเพื่อรับมือปัญหา : การศึกษาภูมิคุ้มกันในโลกดิจิตัล (Digital Resillience) และ Cyberbullying  ของกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย” ณ ห้องประชุมราชภัฏ 2 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือ (MOU) เพิ่มวัคซีนให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล (Digital Resilience) เพื่อลด Cyberbullying ของกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยมี นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7