วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ณ ห้องประชุมก่อ สวัสดิพาณิชย์ ชั้น ๘ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อจัดทำเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้แทนหน่วยงานที่ดูแลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเข้าร่วมประชุม

1

2