วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้มีการประชุมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2562 - 2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อ จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2562 - 2564 และเพื่อหาแนวทางจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2562 - 2564 โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา จำนวน 41 คน

 

1.13.12.61

2.13.12.61

3.13.12.61

4.13.12.61

 

5.13.12.61

 

6.13.12

 

7.13.12

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended