พิมพ์

กรุณาเข้าระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่าย

     URL :  http://203.159.249.69/moe-edw/login.aspx   

 Download คู่มือคลิ๊กที่นี่

 Download คู่มือคลิ๊กที่นี่ (File.rar)

 

กระบวนการทำงานในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑

Downlond กระบวนการคลิ๊กที่นี่