พิมพ์

ระบบข้อมูลสถิติการศึกษา EDU Statistics (คลิก)


สถิติการศึกษา


สถิติการศึกษาที่มีผู้เรียกใช้ประจำ

สถิติและข้อมูลพื้นฐาน

สถิติข้อมูลประชากร

สถิติข้อมูลงบประมาณ

    

ปีการศึกษา 2563

 

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552


สภาพการศึกษาของไทย

ปีการศึกษา 2555 – 2556

ปีการศึกษา 2553 (จังหวัดนำร่อง)