เอกสารประกอบการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ วนที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร